Başa

ÜRÜNLER » Biyolojik Ürünler » » Biyolojik ürün uygulamaları hakkında bilinmesi gerekenler

» Biyolojik Bakteri ile Kötü Koku ve Tıkanıklığın Giderilmesi

Biyolojik Ürünler ve Biyolojik Kimyasallar
 

Tamamen doğa ve çevre dostu olan ürünlerimiz, yapısındaki bakteri ve enzimler sayesinde mutfak, lavabo, banyo giderleri, yağ tutucu ve terfi istasyonları vb. yerlerde yaşanan tıkanma ve kötü koku problemlerini, kaynağından yok ederek gidermektedir. Biyolojik ürün grubu, bakteriler ve enzimler yardımıyla tüm hayvansal ve bitkisel yağları, proteinleri ve karbonhidratları, insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar vermeden yok etme prensibiyle çalışır. Bakteriler, gözle görülemeyecek kadar küçük organizmaları yani canlıları ifade eder. Küçüklükleri nedeniyle “mikroorganizma” diye de tanımlanırlar.

Çeşitli şekillerde olup (küresel, çubuk, spiral), farklı ortamlarda (toprakta, deniz suyunda, deride, radyoaktif atıklarda) yaşayabilirler. “Enfeksiyon-bulaşıcı” diye tanımlanan hastalıklara sebep olan bakteriler, bazı bakımlardan da insanlar için çok yararlıdır.

Şarabın tahammürü (fermantasyonu),sütün ekşimesi, bitkilerin kuruyup ölmesi bakteriler sayesinde olmaktadır.

Bakteriler, bölünerek çoğalırlar. Aslında canlı olmalarına rağmen, bunlarda dişi veya erkek diye ayrım yoktur. Kendileri için uygun şartları, beslenme olanaklarını buldukları zaman, devamlı olarak çoğalacaklardır. Bakteriler genel olarak nemli ortamları severler. Enzimler, bir kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını arttıran katalizörlerdir. Laboratuar ortamlarında yoğun şartlar ve yüksek enerji ile gerçekleştirilebilecek bir işi, onlar saliseler içinde zahmetsizce gerçekleştirirler. Neredeyse bütün enzimler proteinden oluşmuştur. Enzimler, çeşitli şekillerde reaksiyonlara girer ve bunun sonucunda, yepyeni bir ürün oluştururlar. Yağları işler, nişastayı parçalar, yeni besin maddeleri meydana getirirler. Bir canlı hücredeki tepkimelerin neredeyse tamamı yeterince hızlı olabilmek için enzimlere gerek duyar. Enzimler, insanı hayatta tutabilmek için uğraşan özel yardımcılardır.

Fotoğraf Galerisi