Başa

ÜRÜNLER » Demineralize Sistemler » » Demineralize Sistemler Hakkında Genel Bilgiler

» Demineralize Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

DEMİNERALİZE ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

 

Yüksek kalitede saf su ihtiyacı olan proseslere özel olarak tasarlanan deiyonizer üniteleri, ön arıtım ünitelerinden geçirildikten sonra kalan tüm iyonların sudan arındırılması sonucu saf su elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle kuyu suyu, cam sanayi, diyaliz merkezleri, sıcak su kazan besisuyunda, kozmetik, temizlik madde üretimi yapan işletmeler ve saf su ihtiyacı yüksek olan fabrikalara yönelik olarak tasarlanan bu sistemler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Filtrasyon sistemi ürünlerimiz;

* Multimedya filtreleri

* Aktif karbon filtreleri

* Yüzey borulamalı multimedya ve aktif karbon filtreleri

* Demir mangan filtreleri

* Separator, kartuş ve torba filtreler

kategorilerinde hizmete sunulmaktadır.

Mikrobiyolojik arıtma sistemleri, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirildiği Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri ve içme ve kullanma sularının içerisine, mikrobiyolojik arıtım için kullanılan Teknophos SC25 kimyasalını dozajlamak için tasarlanan Kimyasal Dozajlamalı Dezenfeksiyon Sistemleri olarak sunulmaktadır.

Reverse ozmoz arıtım sisteminin temelinde, yarı geçirgen membranlar vardır. Membrana yüksek basınçlı su verildiğinde, sadece saf su molekülleri ve sudaki eriyiklerin ancak %1-3'ü membran gözeneklerinin içinden geçebilir. Böylece bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar süzülmüş olur.

Su yumuşatma işi, debi kontrollü, zaman kontrollü, tandem otomatik sistemlerle ve büyük kapasitelerde ise, yüzey borulamalı tekli ve tandem yumuşatma sistemleri aracılığıyla ihtiyaca göre projelendirilerek yapılmaktadır.

Bilindiği gibi içme sularında meydana gelen mikrobiyolojik kirliliklerin giderilmesinde en çok uygulanan yöntemlerinden biri suya klor dozajı yapmaktır. Klor dozajının mikroorganizmaların giderimi üzerine etkisi oldukça fazla olmakla beraber % 100 değildir, bazı sporlu mikroorganizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultra filtrasyon membranları ile tutulabilir. Ultra filtrasyon sistemlerinde kullandığımız membranların por çapları mikroorganizmaların çaplarından küçük olduğu için %100 güvenle suyu arıtmak mümkündür.

ROYAL WINGS HOTEL SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU FİLTRASYONU İÇİN KUM FİLTRELERİ

KUM FİLTRESİ / SAND FILTER

ROYAL SEGINUS HOTEL GÜNSU AŞ'YE GÜVENMİŞ VE SU ARITMA, SU YUMUŞATMA, SU ŞARTLANDIRMA, SU FİLTRASYON SİSTEMLERİNİ GÜNSU AŞ MARKASI OLAN TWG TREATWATER İLE YAPMIŞTIR. AYRICA SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ANSİSKALANTLAR YİNE GÜNSU AŞ MARKASI OLAN TEKNOPHOS MARKALI ANTİSKALANTLARDIR. HAVUZ KİMYASALLARINDA VE MAKİNE DAİRELERİNDE KULLANILAN TÜM KİMYASALLARI GÜNSU AŞ MARKALI ÜRÜNLERİDİR.

SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

SU FİLTRASYON SİSTEMLERİ

ROYAL SEGİNUS KUNDU HOTEL SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

ROYAL SEGİNUS KUNDU HOTEL SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

ROYAL SEGİNUS KUNDU HOTEL SU FİLTRASYON SİSTEMLERİ

GRANADA LUXURY BELEK SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

GRANADA LUXURY BELEK SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

GRANADA LUXURY BELEK SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

GRANADA LUXURY BELEK SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

GRANADA LUXURY BELEK SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

GRANADA LUXURY BELEK SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

GRANADA LUXURY BELEK SU YUMUŞATMA VE ARITMA SİSTEMLERİ

TWG Günsu yumuşatma sistemleri debi kontrollü su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca2+ ve Mg2+) reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir. Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar suda tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme “rejenerasyon” adı verilir. Rejenerasyon işlemi, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere 5 ana aşamadan oluşmaktadır. 5 aşamanın tamamlanması sonucu reçine, kalsiyum (Ca2+) ve magnezyum (Mg2+) iyonlarını bırakırken, sodyum (Na+) iyonlarını tekrar kendine bağlar ve servis pozisyonuna hazır hale gelir.

Su yumuşatma ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı içine yerleştirilecek olan reçine miktarı ham su karakterini, günlük ortalama debi ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca rejenerasyon işlemi, zaman kontrollü, debi kontrollü veya sertlik analizörü ile çıkış suyun sertlik derecesi ölçümüne bağlı olarak otomasyonlu olarak sağlanabilmektedir.
TWG Günsu yumuşatıcılarda kullanılan reçine; aşınmaya karşı dirençli, uzun ömürlü, yüksek değiştirme kapasitesine sahip, tuz tüketimi düşük ve granül boyutları eşittir.

Saf su üretiminde kullanılan önemli teknolojilerden biri olan deiyonizasyon ünitelerinin, işletim giderlerinin düşük olmasının yanı sıra sürekli personel gereksinimi olmaması ve çıkış suyu kalitesinde diğer sistemlere göre sonuçlar elde edilmesi önemli avantajları arasında sayılabilmektedir.

Yüksek kalitede saf su ihtiyacı olan proseslere özel olarak tasarlanan deiyonizer üniteleri, ön arıtım ünitelerinden geçirildikten sonra kalan tüm iyonların sudan arındırılması sonucu saf su elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle kuyu suyu, cam sanayi, diyaliz merkezleri, sıcak su kazan besisuyunda, kozmetik, temizlik madde üretimi yapan işletmeler ve saf su ihtiyacı yüksek olan fabrikalara yönelik olarak tasarlanan bu sistemler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tam otomatik deiyonizer üniteleri iki kademeli olarak projelendirilmektedir.

İlk ünite hidrojen çevrimimi sağlamak amacıyla katyon giderici sentetik ve reçineler kullanılarak sudaki katyon iyonları tutulur. Böylece birinci üniteden gelen H+ iyonları ile ikinci üniteden gelen OH-iyonları birleşerek H2O oluşumu sağlanır.

Fotoğraf Galerisi