Başa

ÜRÜNLER » Reverse Osmoz Sistemleri » » Reverse Osmosis Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler

» Reverse Osmosis Sistemler Hakkında Genel Bilgiler

Reverse ozmoz arıtım sisteminin temelinde, yarı geçirgen membranlar vardır. Membrana yüksek basınçlı su verildiğinde, sadece saf su molekülleri ve sudaki eriyiklerin ancak %1-3'ü membran gözeneklerinin içinden geçebilir. Böylece bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar süzülmüş olur.

Fotoğraf Galerisi