Başa

ÜRÜNLER » Su Arıtma Sistemleri

RO B2 Serisi Reverse Ozmoz Sistemleri

RO B2 Serisi Reverse Ozmoz Sistemleri

RO D41 Serisi Reverse Ozmoz Sistemleri ( Deniz Suyu Reverse Ozmoz Sistemi)

RO D41 Serisi Reverse Ozmoz Sistemleri ( Deniz Suyu Reverse Ozmoz Sistemi)

Separatör, Kartuş ve Torba Filtreler

Separatör Filtre sistemleri, özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırma prensibi ile çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler.

Tandem Otomatik Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun sodyum formunca katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Ultra Filtrasyon Sistemleri

Tüm dünyada kullanımı hızla artan Ultra filtrasyon teknolojisi ile ekonomik ve verimli çözümler üretilerek suyun ileri arıtımı gerçekleştirilmektedir. İşletim sisteminin kolaylığı, verimlerinin yüksek olması (%90) ve giderim kalitesine göre maliyetlerinin uygun seviyelerinde olması nedeniyle ultra filtrasyon sistemleri su arıtma alanında tercih edilmeye başlanmıştır.

Ultraviyole Sterilizayson Sistemleri

Ultraviyole ışınları ile dezenfeksiyonun tam olarak gerçekleşebilmesi için su içerisinde hiçbir tortu bulunmaması gerekmektedir. Ultraviyole ışını ile dezenfekte edilecek su, ışınların suyun bütününe gerekli yoğunlukta ulaşmasını temin etmek için sudan tortu, bulanıklık gibi parametrelerin uzaklaştırılması ve sisteme berrak olarak girmesi gerekmektedir.

Yüzey Borulamalı Multimedya ve Aktif Karbon Filtre Sistemleri

Multimedya filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Yüksek kapasiteli debiler için yüzey borulamalı multimedya filtreler kullanılmaktadır.

Yüzey Borulamalı Tekli ve Tandem Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmelidir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Yüksek kapasiteli debiler için yüzey borulamalı tekli ve tandem yumuşatma sistemleri kullanılmaktadır.

Zaman Kontrollü Otomatik Yumuşatma Sistemleri

TWG Günsu yumuşatıcılar, tam otomatik olup zamana göre, çalışabilmekte zamana göre çalışma şeklinde istenilen saatte otomatik olarak rejenerasyon başlayacak şekilde ayarlanabilir. Ayrıca istenildiği taktirde manuel olarak rejenerasyon yapılabilir.

1 23