Başa

ÜRÜNLER » Su Arıtma Sistemleri

Debi Kontrollü Otomatik Yumuşatma Sistemleri

TWG Günsu yumuşatma sistemleri debi kontrollü su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Demineralize Sistemler

Saf su üretiminde kullanılan önemli teknolojilerden biri olan deiyonizasyon ünitelerinin, işletim giderlerinin düşük olmasının yanı sıra sürekli personel gereksinimi olmaması ve çıkış suyu kalitesinde diğer sistemlere göre sonuçlar elde edilmesi önemli avantajları arasında sayılabilmektedir.

Demir Mangan Filtreleri

Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığı, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kâğıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana gelir.

Endüstriyel Atık Su Arıtma

Sistem, atık suda kirlilik yaratan ve çevreye zarar verebilecek maddeleri arıtacak şekilde tasarlanmış olup, bu amacı gerçekleştirmede esas teşkil eden havalandırma, dezenfeksiyon ve çamur stabilizasyonu birimlerini içeren biyolojik arıtımlı kompakt paket arıtma tesisidir.

Filtrasyon Malzemeleri

Antrasit, Dolomit, Aqua-Mandix, Aqua-Semidol, Garnet, Zeolit

İyon Değiştirici Reçineler

Katyonik Yumuşatma Reçineleri (Na+), Katyonik Reçineler (H+), Anyonik Reçineler (OH-), Mix Bed Reçineleri

Kimyasal Dozajlamalı Dezenfeksiyon Sistemleri

Kimyasal Dozajlamalı Dezenfeksiyon Sistemleri İçme ve kullanım sularında mikrobiyolojik arıtım için kullanılan “Teknophos SC 25” kimyasalını dozajlamak için kullanılan sistemlerdir. Ultraviyole sistemlerine avantajı ise sistemlerde bakiyesi kalması ve sürekli bir koruma sağlamasıdır.

Multimedya Filtreleri

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile arıtılır.

RO A2 Serisi Reverse Ozmoz Sistemleri

Reverse Ozmoz arıtım sisteminin temelinde yarı geçirgen membranlar vardır. Bu membranlar üzerindeki yarı geçirgen gözenek yapısı, saf suyun molekül çapından daha büyük, sudaki çözünmüş maddelerin molekül çaplarından daha küçük yapıya sahiptir.

RO B2 Serisi Reverse Ozmoz Sistemleri

RO B2 Series Reverse Osmosis Systems

12 3