Başa

ÜRÜNLER » Kimyasallar

TEKNOPHOS MKL Soğutma kulesi korozyon ve kışır inhibitörü

Çok metalli korozyon önleyiciler, kristal gelişim modifikatörler ve dispersantlarından oluşan eşsiz bir kombinasyondur. İyi ayarlanmış bileşiği sayesinde temiz ısı transfer yüzeyleri elde edilir ve korozyon en iyi şekilde kontrol altına alınır.

TEKNOPHOS OT 20 Kullanım Suları için Korozyon ve Kışır İnhibitörü

Sodyum polifosfat, sodyum polisilikat ve alkalinite oluşturucu hidratlardan oluşmuş sıvı bir ürün kombinasyonudur. Bilimsel olarak ayarlanmış oranları sayesinde ısı transfer alanlarını temiz tutarken korozyonu da en iyi şekilde önler.

TEKNOPHOS P 50 Online Sert Kabuk Temizleyici

Suda çözünmeyen metal tuzlarından sıvı-katı ara yüzeyinde oluşan sert kabuk oluşumlarının sistem devredeyken temizlenmesine imkan sağlayan eşsiz bir üründür.

TEKNOPHOS RPH 47 Korozyon İnhibitörü

Düşük pH`a sahip sistemler için hazırlanmış alkali malzemeler ve poliakrilatların karışımından oluşan sıvı bir üründür. Öncelikle pH değerini korozyon kontrolü için uygun bir değere getirir.

TEKNOPHOS SC 25 İçme ve Kullanma Suyu Dezenfektanı

İçme ve Kullanma Suyu Dezenfektanı

TEKNOPHOS SS Oksijen Tutucu

Özel seçilmiş fosfatlar ve oksijen tutucudan oluşmuş, kazan içindeki kalsiyum sertliği ile reaksiyona girip çökelterek kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum silikat kışırının oluşumunu engellerken, aynı zamanda oksijen korozyonunu da önleyen eşsiz bir üründür.

TEKNOPHOS T 100 Online Kışır Temizleyici

SMAC ve akrilik kopolimer içerir; buhar kazanı ve jeneratörlerinde sistem şartlandırmada kalsiyum karbonat kristal formasyonunu önler.

Toz Klor Quickchlor %56

Havuzlarda rutin klorlama için kullanılan havuz kimyasalıdır. Sezon açılışında, haftalık şok klorlamalarda, kış hazırlığında ve yosun önleyici olarak bir şok klorlama ajanı ile birlikte kullanılmalıdır.

Toz Klor Quickchlor %90 Toz Klor

Havuzlarda rutin klorlama için kullanılan havuz kimyasalıdır. Sezon açılışında, haftalık şok klorlamalarda, kış hazırlığında ve yosun önleyici olarak bir şok klorlama ajanı ile birlikte kullanılmalıdır.

Treatwater Sertlik Giderici

Sertlik iyonlarını bağlayarak havuz yüzeylerinde, besleme kısımlarında ve filtre üzerinde kireç oluşumunu engeller. Demir, bakır ve mangan gibi iyonları bağlayarak bunların neden olduğu suyun renklenmesini de engeller.

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11